Datum: 18 november, 10:00 - 17:00 uur | Locatie: Emmaüskerk, Groen van Prinstererlaan 2, 3771 CD Barneveld

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op elke betaling die via www.geloofincommunicatie.nl wordt gedaan. Op de website wordt de betalingsvoorwaarde duidelijk en inzichtelijk aangeboden aan de deelnemer. De betaling wordt overgemaakt naar De Zalige Zalm die de betalingen beheerd. De Zalige Zalm behoudt zich het recht voor de betalingsvoorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Gegevens De Zalige Zalm

Adres: Smedenstraat 248
E-mail: info@dezaligezalm.nl
Telefoon: 0570 – 617419
Kvk: 68420463

Rechten en plichten van De Zalige Zalm
Elke betaling die via www.geloofincommunicatie.nl door een deelnemer wordt gedaan komt volledig ten goede aan de inspiratie dag “geloof in communicatie”.
Restitutie van de aanmelding is niet mogelijk. De Zalige Zalm neemt passende maatregelen ter beveiliging van de overdracht van data. Personen die namens De Zalige Zalm bevoegd zijn van deze data kennis te nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, behoudens wettelijk toegelaten uitzonderingen.

Rechten en plichten van de aanmelder
De deelnemer kan aan de betaling geen rechten ontlenen anders dan dat De Zalige Zalm de betaling zal aanwenden zoals hierboven beschreven.
De deelnemer is verplicht om zijn/haar naam en identiteit correct op te geven. De deelnemer zal de betaling verrichten met middelen waarover hij/zij mag beschikken en zeggenschap heeft.

Juridisch
Op uw betaling en op deze betalingsvoorwaarden zijn uitsluitend Nederlands recht toepasselijk.
De Zalige Zalm verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. Dit kun je lezen in ons Privacybeleid.
Voor het afhandelen van de betaling worden de persoonsgegevens verwerkt door Mollie.