Datum: 18 november, 10:00 - 17:00 uur | Locatie: Emmaüskerk, Groen van Prinstererlaan 2, 3771 CD Barneveld

Jezus zei:

“Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.” (Matteüs 28, 19-20)

De Heer begint dus met de opdracht ‘Maakt alle volkeren tot mijn leerlingen’, en al het andere volgt daaruit. Maar juist die opdracht om ‘leerlingen van Jezus te maken’ vinden we vaak lastig. We zijn er meestal zelfs niet op gericht in onze parochies. Om dit opnieuw tot de kern van het parochieleven te maken is een cultuuromslag nodig in onze Nederlandse en Vlaamse parochies.